Welkom op de website van Centrum Spinoza Afdrukken

Centrum Spinoza is een klein en sterk organisatieadviesbureau dat samenwerking binnen een onderneming bevordert en daarmee de resultaten van de onderneming verbeterd.


De Spinoza-strategie kenmerkt zich door grondig onderzoek en probleemanalyse. Pas na acceptatie van de probleemanalyse door de opdrachtgever maakt Centrum Spinoza een plan van aanpak voor de beoogde verbetering. Daarbij heeft Centrum Spinoza zich vooral bewezen op de volgende gebieden:

  • Management en organisatieontwikkeling
  • Onderzoek naar machts- en cultuurvraagstukken en implementatie van verbetering
  • Samenwerking en teamvorming
  • Ontwikkeling van de kwaliteit van overleg en medezeggenschap
  • Strategisch advisering van Ondernemingsraden bij ingrijpende organisatieveranderingen als fusies, overnames en reorganisatie
  • vaardigheidstrainingen met cases uit de praktijk

Ter introductie:
Centrum Spinoza ontleent zijn naam aan een droom van de oprichter. De boodschap in die droom was om het leven van Spinoza te ontrafelen. Daarom ben ik zijn boeken gaan lezen en heb de nodige beschouwingen van en over hem tot mij laten doordringen.

Wat ik daarvan heb overgenomen en geleerd en overgenomen zijn de volgende waarden:

Spinoza dwingt de mens om de werkelijkheid onder ogen te zien

Spinoza leert dat we onszelf steeds moeten leren verbeteren en dat kennis en inzicht maakt dat je beter kunt handelen en gelukkiger wordt

Vrijheid van denken is een voorwaarde voor een veilige maatschappij (onderneming), waarin mensen hun gezamenlijke belangen op een redelijke wijze behartigen.

En tot slot: niets wat er aan positiefs in een valse voorstelling ligt, wordt opgeheven door de aanwezigheid van de waarheid als zodanig

Spinoza, een gedachtengoed dat heel praktisch is.