Opdrachtgevers Afdrukken

PCM uitgevers
Onderzoek naar machts- en cultuurvraagstukken
Advisering van de Centrale Ondernemingsraad over de verkoop van de onderneming

NRC Handelsblad
Advisering en ondersteuning medezeggenschap – Ondernemingsraad en Redactieraad - over verkoop van de onderneming

Algemene Uitgeverijen van PCM
Advisering en ondersteuning medezeggenschap over verkoop van de onderneming

Het Kadaster
Kwaliteitsontwikkeling van het overleg

Arrondissementsparketten Breda en Middelburg
Organisatie- en medezeggenschapsontwikkeling
Advisering medezeggenschap in fusieproces

Ministerie van Justitie
Kwaliteitsontwikkeling medezeggenschap
Divers OR-advies en trainingen gericht op de strategie rond belangrijke organisatievraagstukken zoals fusies, reorganisaties en verzelfstandigingen
Invoering leergangen voor alle Justitie-ondernemingsraden met als thema’s competentiemanagement, INK en de omgang met de Planning & Controlcycles
Lid van Plaatsingadviescommissies Sociaal Plan namens Ondernemingsraden

Ministerie van verkeer en Waterstaat
Divers OR- advisering en trainingen gericht op de strategie rond belangrijke organisatievraagstukken zoals fusies en reorganisaties
Organistatie- en cultuurontwikkeling bij verschillende directies managementtraining

Ministerie van Financiën
Diverse OR-advisering en trainingen gericht op de strategie rond belangrijke organisatievraagstukken zoals fusies en reorganisaties
Management- en organisatieontwikkeling bij diverse onderdelen

Belastingdienst
Kwaliteitsontwikkeling management en medezeggenschap in het overleg bij Belastingdienst Ondernemingen Noord en Particulieren

Intermediair
Leergang Public Relations voor directeuren zonder P.R.-afdeling

Staatsloterij
Invoering strategische planning
Trainingen en begeleiden ontwikkeling marketing&verkoopafdeling

Kluwer
Congressen en workshops georganiseerd met als thema:
OR en reorganisatie
OR en Arbo
OR en privatisering
OR en macht

Landelijk Jaarcongres Praktijkblad Ondernemingsraad
Workshops over
OR en integriteit
Tegenmacht door Ondernemingsraden in de crisistijd
OR en effectief strategisch handelen

Diverse OR-trainingen
Centrum Spinoza gaf in de afgelopen jaren jaarlijks gemiddeld 15 OR-trainingen waarbij altijd een concreet vraagstuk of onderwerp uit de onderneming centraal stond. Daarbij gaat het altijd om kennis en inzicht in het vraagstuk, de meest effectieve OR-strategie en de concrete acties voor de eigen praktijk.