Visie Afdrukken

Elke organisatie is een samenwerkingsverband van mensen dat zich richt op een evenwichtige en rationele realisatie van doelstellingen. In de manier waarop zij haar doelstellingen verwezenlijkt ligt zijn succes, ook op langere termijn. In de visie van Centrum Spinoza is daarbij essentieel:

  • Dienstbaar leiderschap met een visie en ondernemingsstrategie voor de langere termijn
  • Een organisatie en bemensing die daarop afgestemd is
  • Een samenwerkings- en overlegstructuur die betrokkenheid bij de ondernemingsdoelen bevordert
  • Een open bedrijfscultuur die zich kenmerkt door evenwicht van toebedeelde verantwoordelijkheden en autonomie van leiding en medewerkers
  • Duurzaamheid en evenwicht scheppend in machtsverhoudingen en in de verschillende belangen van alle stakeholders van de onderneming
  • Integriteit van management en medewerkers als waarborg voor levend respect voor de ander

De ondernemings presteert, zeker op de lange termijn, optimaal indien management en medewerkers samenwerken en medewerkers dus invloed uitoefenen op hun organisatie en de wijze waarop doelstellingen worden gerealiseerd.

De aanpak van vraagstukken in ondernemingen door Centrum Spinoza kenmerkt zich door de bovenstaande principes, dus ook als dienstbare maar soms ook confronterende stijl. Het gaat daarbij om de werkelijke problemen op tafel te krijgen die de onderneming in haar functioneren belemmeren. Daarop baseren wij een aanpak die zal leiden tot praktische en beklijvende verbeteringen. Geen management- en organisatiemodellen maar werkelijke werkende oplossingen.